Model no. 12a (heele vellen).
    Extract    uit  het stamboek van   Flohr. Marcus
                  No. 78329. op het Stamboek bij het Departement van Oorlog.  
  Namen der ouders, datum van geboorte, Wanneer en op welke wijze in dienst getreden, Gedane veldtochten, versierselen,  
                      geboorteplaats,   omschrijving van zijn aangegaan accoord bekomen wonden en uitstekende daden.
           laatste woonplaats en signalement. en verdere militaire loopbaan.   Wanneer en op welke wijze afgegaan.
Vader:   Maurits, Michiel 20.05.1895 Bij het Korps Pupillen aangenomen        
Moeder:   Mirah (Inlandsche vrouw)   involge beschikking van het Departement      
Geboren:   Soerakarta (Soerkarta)   van Oorlog des 23 April 1895 1e. Afdeling      
Den:   12 December 1886   No.13 zijnde afkomstig van Koela Rawja.      
Laatst gewoond: in Militaire Dienst 03.02.1903 Bij het Leger ingedeeld voor 6 jaar.      
Merkbare teekenen: klein litteeken Linkerhand   Premie F25= en geplaatst als funeker      
    4e.vinger     bij het 2e. Depot Bataljon (Zie No.2389      
Lengte in meters: 1,635     stamboek Korps Pupillen).        
      05.05.1903 Overgegaan bij het R.H. 7e. Bataljon      
         Infanterie        
      06.09.1903 Overgegaan bij het R.H. 7e. Bataljon      
         Infanterie.        
      08.05.1904 Overgegaan bij het R.H. 7e. Bataljon      
         Infanterie.        
      30.08.1904 Korporaal.        
      29.09.1905 Sergeant.        
      30.05.1906 Overgegaan bij het 12e. Bataljon      
Gehuwd den: 8. Mei 1914 te Semarang    Infanterie.        
Met:   Jeanette Albertina David 17.12.1907 Overgegaan bij het 2e. Gaint Bataljon Scherpschutter geweer eerste maal den 11. Aug. 1907
Geboren te:   Demak, den 3. Mei 1895   van Atjeh.   1907 Krijgsverrichtingen in Atjeh.  
      23.12.1907 Overgegaan bij het 3e. Gaint Bataljon      
        van Atjeh.   1908 Krijgsverrichtingen in Atjeh.  
      03.02.1909 Te Panton …? (gereëngegeerd) voor 6 jaren 1909 Krijgsverrichtingen in Atjeh.  
        bij de koloniale troepen soowel in als      
        buiten ? premie f300 ? of Aata vrijwillig      
        onderworpen aan de betuigingen van het      
Ongehuwde wettige of gewettigde kinderen beneden   ? Reglement gehecht aan het Koninklijke      
      den leeftijd van 18 jaren.     Besluit van 7 februari 1905 H8. 15 Mei 1909 toegekend de bronzen medaille met
  Voornamen geslacht Geboren den: 03.04.1909 Overgegaan bij het 3e. Bataljon fiz gratificatie.    
  der       Infanterie.   1910 Krijgsverrichtingen in Atjeh.  
  kinderen     21.09.1909 Overgegaan bij het 3e. Gaint Bataljon Eereteeken belangrijke krijgsbe.... 1906 – 1910 Atjeh
WETTIGE         Atjeh en Onderhooghuis.   1911 Krijgsverrichtingen in Atjeh.  
kinderen uit Jack Man 12.06.1914 05.12.1912 Overgegaan bij het 5e. Bataljon 1912 Krijgsverrichting in Atjeh.  
het huwelijk         Infanterie.   22 December 1914 toegekend de zilveren medaille.
 met:       03.02.1915 Te Semarang ? ? ? voor drie jaren bij de Schietkruip geweer 4 maal in 1915.  
Jeanette Margareth Vrouw 15.09.1917   koloniale troepen zoowel in als buiten      
Albertina (Greta)       ? premie f150.        
David       08.08.1916 Overgegaan bij het 15e. Bataljon      
          Infanterie. Bij ? besluit  van 5 februari      
          1918 No. 7 wegens volbrachten diensttijd      
          toegelegd een voortdurend pensioen van      
          f186 sjaars.Het Certificaat van goed      
          gedrag toegekend.   Teruggesteld tot gewoon schutter den 31 Juli 1917.
        21.02.1918 Te Bandoeng afgegaan (Zie No. 56465).      
        22.02.1918 Te Bandoeng vrijwillig ? voor zes jaren bij      
          de koloniale troepen zoowel in als buiten      
          ? premie f150 en geplaatst als Sergeant      
          bij het 15e. Bataljon Infanterie.